På grund av den rådande situationen med Corona så kommer distriktsköterskemottagningen och provtagningsenheten i Virsbo att vara stängda från och med Skärtorsdagen. Vi beklagar detta och hänvisar våra patienter till Familjeläkarmottagningen i Fagersta. Mottagningen planeras öppna igen så snart omständigheterna medger.