I AKUTDOKUMENTET nedan finns de riktlinjer som gäller i samarbetet mellan familjeläkarna och specialistsjukvården i Västmanland.

RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR
AKUTA PATIENTER