Regionen har satt upp ett tält utanför Bergslagssjukhuset där patienter skall kunna undersökas vid symtom på övre luftvägsinfektion. Tältet står redo och kommer att öppnas för patienter i Norra länsdelen om behovet överstiger resurserna inne på de vanliga familjeläkarmottagningarna. På vårdcentralen i Fagersta finns idag ett rum med separat ingång dit vi hänvisar alla med symtom på förkylning eller luftvägsinfektion. Provtagningsenheten och distriktsköterskemottagningen i Virsbo håller tillsvidare stängt pga Coronasituationen. Vi hänvisar våra virsbopatienter till Fagersta och öppnar i Virsbo igen så snart situationen medger.

Den Öppna mottagningen håller stängt tills vidare med anledning av coronaläget.