Mitt Hjärta Vårdcentral är miljöcertifierade enlig ISO 14001:2015