Du listar dig på Vårdcentralen genom att ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av den information som finns på Regionens hemsida: https://www.1177.se/Vastmanland/sok/?q=listningsblankett%20v%C3%A5rdcentral