Frågor och svar ang Vaccination mot Covid-19, läs mer på regionens hemsida

Håll dig uppdaterad om infektionsläget via Folkhälsomyndigheten och om vad som gäller från Region Västmanland.

Vänd dig till 1177 för mer information

Information på: https://www.1177.se/Vastmanland/sok/?q=information%20om%20coronavirus